RECOMMENDED BY Paediatricians,
psychologists and teachers
LASTS 3 FULL MONTHS
The journaling time preferred by kids
GOLD AWARD WINNER
Junior Design Award 2020/21
RATED 4.9 STARS
Based on 347 reviews

Claire

Posted by Francesca Geens on

Den här dagboken är fantastisk, jag tog för givet attmin åttaåriga dotter automatiskt skulle se vad somvarit bra varje dag. Men hur fel jag hade, jag blevchockad över att se hur svårt hon hade det i börjanatt välja sina tre bästa saker för dagen, även när vihaft så kul under dagen .... När dagarna gått börjarhon nu skriva sina tre bästa saker utan att jaguppmanar henne till det, jag har alltid märkt att mindotter oroar sig och är lite nervös ibland men jaginsåg inte hur fokuserad hon kunde vara på negativasaker. Denna dagbok har varit ett så positivt verktygoch har öppnat så många fantastiska samtalmellan mig och min dotter som vi sannolikt inteskulle ha haft utan att skriva i dagboken. Jag rekommenderar den verkligen och jag är så glad att jag köpte den. Den är värd varenda krona när vi fått ett så positivt resultat 💖