RECOMMENDED BY Paediatricians,
psychologists and teachers
LASTS 3 FULL MONTHS
The journaling time preferred by kids
GOLD AWARD WINNER
Junior Design Award 2020/21
RATED 4.9 STARS
Based on 347 reviews

Vilka åldrar passar dagboken för?

Posted by Francesca Geens on

HappySelf Junior

Åldersspannet är sex till tolv år baserat på vad mitt eget barn skulle tycka om och klara av. Beroende på ditt barns läs- och skrivkunskaper kan viss hjälp behövas i de yngre åldrarna. Den är flexibel och jag har fått bra feedback från föräldrar som köpt den till sina tre- och femåringar såväl som till unga tonåringar (och vuxna).

Dagboken har utformats för att innehålla en liten mängd text och det finns gott om plats för olika handstilar eller för att rita. Papperskvaliteten klarar blyerts- och kulspetspennor.

Jag rekommenderar verkligen att du fyller idagboken tillsammans med ditt barn och även taröver själva skrivandet om ditt barn är trött eller inte gillaratt skriva, så att tonvikten kan läggas påsamtal och reflektion snarare än på skrivandet.